Quản trị thông tin

Quản trị trong các tổ chức hiện đại không có nghĩa lý gì nếu không ứng dụng các công nghệ thông tin. Việc giải quyết các bài toán nâng cao hiệu quả sử dụng các công nghệ thông tin cho quản lý phải do các chuyên gia chuyên nghiệp, có kiến thức về kỹ thuật cũng như về kinh tế và quản lý.

Các sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

  • lịch sử, triết học, logic học, luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ, kinh tế;
  • toán, thống kê, công nghệ thông tin, toán tài chính, kinh tế lượng.

Trong đào tạo được đặc biệt chú ý cho: lý thuyết quản trị, marketing, kế toán và phân tích, quản trị tài chính, quản trị các dự án, quản trị chiến lược, phân tích đầu tư, v.v.

Các môn học chuyên ngành gồm:

  • công nghệ thông tin trong quản trị, quản trị đổi mới, quản trị rủi ro, quản trị thay đổi;
  • quản lý các tài nguyên thông tin-công nghệ của doanh nghiệp, quản trị kiến thức, cơ sở lập trình, hoạch định-kinh doanh.

Trong số các môn học tự chọn có: quản trị chất lượng, cơ sở kinh doanh, mô phỏng các quá trình-kinh doanh, nghiên cứu marketing, đánh giá giá trị của công ty, v.v.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

  • tiến hành phân tích các hệ thống thông tin quản lý, cơ cấu tổ chức hiện hành, các mô hình-kinh doanh và các quá trình –kinh doanh, xác định hướng phối hợp hiệu quả chúng dưới dạng các kế hoạch phát triển, business-plan của các dự án, đánh giá hiệu quả các quyết đoán thông tin-công nghệ khác nhau;
  • xây dựng các mô hình của các hệ thống thông tin-công nghệ và đối chiếu chúng với các nhu cầu của doanh nghiệp;
  • tổ chức ứng dụng các hệ thống thông tin công nghệ mới và phát triển các hệ thống thông tin-công nghệ hiện có.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt tại các cơ sở sản xuất, tài chính, dịch vụ và các lĩnh vực khác ở các phòng thông tin-công nghệ, các phòng ứng dụng và tối ưu hóa; các công ty tư vấn, chuyên môn hóa về tư vấn thông tin-công nghệ và kiểm toán, các dự án và các phòng phân tích và phát triển với cương vị:

  • các chuyên gia và trưởng phòng;
  • các tư vấn viên, các nhà phân tích-kinh doanh, các chuyên gia về thiết kế các hệ thống, chủ nhiệm các dự án.

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

Yêu cầu đối với thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Văn bằng
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình «Quản trị thông tin» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âuо (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh.

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học

Giá đào tạo theo chương trình
Quản trị thông tin

có khuyến mại

1190 USD
990 USD*
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3G
Quản trị thông tin
990 USD 1200 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.