Quản trị đổi mới công nghệ

Việc chuyển đổi nước Nga sang quỹ đạo phát triển đổi mới ngày nay diễn ra trên tất cả các cấp quản lý kinh tế quốc gia như là nhiệm vụ chiến lược không có lựa chọn. Việc giải quyết nhiệm vụ này đòi hỏi một số lượng lớn các chuyên gia, có kiến thức và kỹ năng hiện đại, liên quan tới việc xác định các triển vọng phát triển công nghệ của các doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả đổi mới công nghệ, thương mại hóa tốt các kiến thức và thiết kế mới.

Các sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

 • lịch sử, triết học, logic học, luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ, kinh tế (môn học tự chọn cũng có thể là kinh tế thiết chế và lịch sử kinh tế);
 • toán, thống kê, công nghệ thông tin, nghiên cứu các hệ thống quản lý, vân trù học, phân tích hệ thống quản lý.

Trọng tâm trong đào tạo được tập trung trên cơ sở lý thuyết quản trị, marketing, kế toán và phân tích,  quản trị tài chính,  quản trị dự án, quản trị chiến lược, phân tích đầu tư, v.v.

Các môn học chuyên ngành gồm:

 • quản trị đổi mới, mô phỏng các quá trình kinh doanh, quản trị chất lượng, quản trị rủi ro, logistics;
 • quản trị thay đổi, tổ chức và quản lý sản xuất, hoạch định –kinh doanh, phân tích hoạt động kinh tế-tài chính, giao tiếp kinh doanh.

Trong số các môn học tự chọn có quản trị kiến thức, cấp vốn venture, nghiên cứu marketing, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đánh giá giá trị công ty, v.v.

Kết quả học bạn sẽ có khả năng:

 • xây dựng và phân tích các business-plan các dự án áp dụng các đổi mới công nghệ, marketing và tổ chức;
 • tiến hành phân tích các triển vọng thị trường nắm bắt các hàng hóa và dịch vụ mới;
 • tiến hành kiểm toán công nghệ các doanh nghiệp và xây dựng các kế hoạch cải tiến công nghệ;
 • tổ chức thu hút các đầu tư vào các dự án đầu tư và thiết lập quan hệ với các nhà đầu tư;
 • tổ chức hoạt động thực thi các dự án và chương trình đổi mới;
 • hoạt động trên các thị trường công nghệ, tổ chức các quá trình thiết lập quyền sử dụng các bằng sáng chế và các giấy phép.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt tại các tổ chức sản xuất, tài chính và dịch vụ khác nhau và các tổ chức khác tham gia vào khu vực kinh tế tích cực đổi mới (công nghệ thông tin, viễn thông, công nghệ sinh học, năng lượng «mới» , v.v.)  ở các phòng và các ban hoạt động phát triển công nghệ sản xuất; các công ty làm tư vấn về đổi mới, các công ty venture; các tổ chức, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới (các công viên-kinh doanh, các vườn ươm công nghệ, các công ty chuyển giao công nghệ), với cương vị:

 • các chuyên gia, các trưởng phòng;
 • các tư vấn viên, các nhà phân tích, chủ nhiệm các dự án.

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

Yêu cầu đối với thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Văn bằng
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình «Quản trị đổi mới công nghệ» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âuо (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh.

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học

Giá đào tạo theo chương trình
Quản trị đổi mới công nghệ

có khuyến mại

1190 USD
990 USD*
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3G
Quản trị đổi mới công nghệ
990 USD 1200 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.