Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Ngày nay hoạt động của bất kỳ công ty hay tổ chức nào đều là hệ thống phức tạp các quá trình dể di chuyển vật tư, hàng hóa, các phương tiện lao động, thông tin, tài chính, con người. Để quản lý hiệu quả các quá trình dữ liệu đòi hỏi phải có các chuyên gia chuyên nghiệp về logistics và các chuỗi cung ứng.

Các sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

  • lịch sử, triết học, logic học, luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ, giao tiếp trong kinh doanh, kinh tế;
  • toán, thống kê, công nghệ thông tin, nghiên cứu các hệ thống quản lý, vân trù học, phân tích hệ thống, các phương pháp ra các quyết định quản lý.

Trọng tâm trong đào tạo được tập trung cho các lĩnh vực kiến thức như  quản trị, quản trị tác nghiệp, kế toán và phân tích, quản trị tài chính, , quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân lực, quản trị các dự án, phân tích đầu tư, v.v.

Các môn học chuyên ngành gồm:

  • logistics, mô phỏng các quá trình kinh doanh, tổ chức và quản trị sản xuất, logistics kho;
  • quản trị dự trữ, quản trị rủi ro, hoạch định-kinh doanh, v.v.

Trong số các môn học tự chọn có logics vận tải, tác nghiệp hải quan, sản xuất tinh gọn, các hệ thống thông tin trong logistics, quản trị bán hàng, tái cấu trúc công ty, cơ sở đảm bảo tư liệu của quản lý, v.v.

Kết quả học bạn sẽ có thể:

  • tiến hành phân tích, đánh giá, thiết kế và tối ưu hóa các quá trình và hệ thống logistics;
  • thực hiện quản trị tác nghiệp các quá trình mua hàng, chuyển giao, vận chuyển các đối tượng vật tư;
  • quản trị văn thư, giám sát các quá trình mua hàng và chuyển giao;
  • tổ chức các quá trình và hạ tầng cơ sở kho tàng.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt tại các công ty và doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, có các quá trình mua hàng và tiêu thụ phát triển (từ doanh nghiệp xây dựng nhỏ đến mạng tiêu thụ lớn) ở các phòng logistics, mua hàng, vận chuyển hay tiêu thụ; các công ty logistics chuyên nghiệp (các tác nghiệp viên) ở các phòng phân tích, vận chuyển, mua hàng và chuyển giao,v.v. với cương vị:

  • các chuyên gia về logistics, về mua hàng và chuyển giao, về tổ chức các tác nghiệp vận chuyển;
  • trưởng phòng logistics.
Files: 

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

Yêu cầu đối với thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Văn bằng
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình «Logistics và quản lý chuỗi cung ứng» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âuо (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh.

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học

Giá đào tạo theo chương trình
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

có khuyến mại

1190 USD
990 USD*
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3G
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
990 USD 1200 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.