Marketing

Chức năng marketing cần thiết đối với doanh nghiệp hiện đại bất kỳ. Để thực hiện hiệu quả chức năng này cần có các chuyên gia chuyên nghiệp, kết hợp các kiến thức và các kỹ năng trong các lĩnh vực như quản trị, kinh tế và trực tiếp marketing.

Các sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

 • lịch sử, triết học, logic học, luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ, giao tiếp trong kinh doanh, kinh tế;
 • toán, thống kê, công nghệ thông tin, nghiên cứu các hệ thống quản lý, vân trù học, phân tích hệ thống, các phương pháp ra các quyết định quản lý.

Trọng tâm trong đào tạo được tập trung cho quản trị, kế toán và phân tích, quản trị tài chính, quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân lực, mô phỏng các quá trình kinh doanh, quản trị các dự án, phân tích đầu tư, v.v.

Các môn học chuyên ngành gồm:

 • marketing, giao tiếp kinh doanh, cơ sở quảng cáo, quản trị chất lượng;
 • nghiên cứu marketing, internet-marketing, marketing chiến lược

Trong số các môn học tự chọn có marketing quốc tế, định giá, công nghệ thông tin quản trị marketing, quản trị brand, hành vi người tiêu dùng, v.v.

Kết quả học bạn sẽ có khả năng:

 • tiến hành phân tích thị trường và đánh giá các triển vọng thị trường;
 • tiến hành và phối hợp các nghiên cứu marketing;
 • xây dựng và tổ chức thực thi chiến lược marketing;
 • nâng cao hiệu quả bán hàng và nâng cao cầu;
 • thực hiện và phối hợp các dự án quản trị brand, nâng cao tính trung thực của người mua, các công ty quảng cáo và PR.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt ở các công ty thuộc các lĩnh vực ngành và quy mô hoạt động khác nhau tại các phòng marketing và quảng cáo; các công ty tư vấn, nghiên cứu, phân tích và các hãng quảng cáo với cương vị:

 • chuyên viên marketing, các nhà phân tích, các tư vấn viên;
 • chủ nhiệm các dự án và các phòng.

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

Yêu cầu đối với thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Văn bằng
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình «Marketing» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âuо (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh.

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học

Giá đào tạo theo chương trình
Marketing

có khuyến mại

1190 USD
990 USD*
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3G
Marketing
990 USD 1200 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.