Quản trị sản xuất

Các công ty và tập đoàn sản xuất là cơ sở của kinh tế Nga và thế giới. Việc quản lý các doanh nghiệp sản xuất đòi hỏi các chuyên gia chuyên môn cao, có khả năng giải quyết các nhiệm vụ sản xuất, quản lý, tổ chức và các nhiệm vụ phức tạp khác.

Các sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

  • lịch sử, triết học, logic học, luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ, giao tiếp trong kinh doanh, kinh tế;
  • toán, thống kê, công nghệ thông tin, nghiên cứu các hệ thống quản lý, vân trù học, phân tích hệ thống, các phương pháp ra các quyết định quản lý.

Trọng tâm trong đào tạo được tập trung cho các lĩnh vực kiến thức như: quản trị, quản trị tác nghiệp,  quản trị chiến lược, quản trị tài chính,  quản trị nguồn nhân lực, quản trị các dự án, phân tích đầu tư, v.v.

Các môn học chuyên ngành gồm:

  • tổ chức và quản lý sản xuất, logistics, hoạch định-kinh doanh, quản trị đổi mới;
  • thiết kế tổ chức, phân tích hoạt động kinh tế-tài chính của doanh nghiệp, quản trị chất lượng, quản trị rủi ro, quản trị các thay đổi,v.v.

Trong số các môn học tự chọn có: định giá, kinh tế công ty, quản trị kiến thức, quản trị các tài nguyên thông tin-công nghệ của doanh nghiệp, quản trị brand, thị trường và các thiết chế tài chính, v.v.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

  • phân tích các triển vọng của tổ chức hay phát triển sản xuất, nắm được các công nghệ và hàng hóa mới, cải tiến hay mở rộng công suất sản xuất;
  • tiến hành nghiên cứu hiệu quả kinh tế của sản xuất, hoạch định và tổ chức việc thực hiện các giải pháp về tối ưu hóa các quá trình sản xuất;
  • xây dựng và phân tích các business-plan các dự án phát triển tiềm năng sản xuất;
  • hoạch định, tổ chức và kiểm soát hoạt động trong khuộn khổ các quá trình sản xuất của doanh nghiệp.

Kiếm việc làm

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt tại các công ty và doanh nghiệp sản xuất lớn, vừa và nhỏ ở các phòng và ban công nghệ-sản xuất, kinh tế-kế hoạch, các phòng phát triển triển vọng và quản trị chiến lược; các công ty tư vấn, các công ty đầu tư và các cơ quan tài chính, cung cấp các dịch vụ khác nhau cho các công ty sản xuất với cương vị:

  • các chuyên gia về tổ chức sản xuất, các nhà phân tích, các tư vấn viên về sản xuất;
  • Chủ nhiệm các phòng và các dự án.

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

Yêu cầu đối với thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Văn bằng
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình «Quản trị sản xuất» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âuо (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh.

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học

Giá đào tạo theo chương trình
Quản trị sản xuất

có khuyến mại

1190 USD
990 USD*
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3G
Quản trị sản xuất
990 USD 1200 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.