Quản trị doanh nghiệp nhỏ

Trong lĩnh vực kinh doanh nhỏ ở Nga đã hình thành một số lượng lớn các khả năng kinh tế, khó mà sử dụng chúng nếu không được đào tạo về chuyên môn hóa và nghiên cứu rộng nhiều môn học. Ngày nay doanh nhân thành đạt cần được đào tạo cơ bản và diện rộng các khả năng và kỹ năng đa di năng.

Các sinh viên chuyên ngành này sẽ nghiên cứu:

 • lịch sử, triết học, logic học, luật, xã hội học, tâm lý học, ngoại ngữ, giao tiếp trong kinh doanh, kinh tế;
 • toán, thống kê, công nghệ thông tin, nghiên cứu các hệ thống quản lý, vân trù học, phân tích hệ thống, các phương pháp ra các quyết định quản lý.

Trọng tâm trong đào tạo được tập trung cho: lý thuyết quản trị, quản trị dự án, quản trị đổi mới,kế toán và phân tích,  quản trị tài chính,  quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân lực, mô phỏng các quá trình-kinh doanh, phân tích đầu tư, v.v.

Các môn học chuyên ngành gồm:

 • cơ sở kinh doanh, mô phỏng các quá trình kinh doanh, logistics, giao tiếp kinh doanh, cơ sở quảng cáo, quản trị chất lượng;
 • tổ chức và quản trị sản xuất, phân tích hoạt động kinh tế-tài chính của doanh nghiệp, thuế và thuế suất, hoạch định –kinh doanh.

Trong số các môn học tự chọn có: định giá, môi trường tài chính của kinh doanh và các rủi ro kinh doanh, cơ sở dịch vụ, lãnh đạo, nghiên cứu marketing, v.v.

Kết quả học sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • tìm kiếm các khả năng thị trường mới, xây dựng và thuyết trình các kế hoạch –kinh doanh của các dự án mới;
 • tổ chức các doanh nghiệp nhỏ «từ số không» và phát triển các cơ cấu kinh doanh đã có;
 • xây dựng các mô hình –kinh doanh, tối ưu hóa và mô phỏng các quá trình-kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ;
 • thiết lập các mối liên hệ hiệu quả với các cơ quan nhà nước, các cơ sở tài chính, các nhóm người mua và khách hàng hướng định, các nhà đầu tư và các tổ chức xã hội.

Kiếm việc làm:

Kết thúc khóa học các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ làm việc tốt tại các cơ sở kinh doanh mới và đang tồn tại ở các phòng hoạch định và phát triển chiến lược; các công ty tư vấn, tài chính và phân tích ở các phòng phân tích các dự án và nghiên cứu các khả năng kinh doanh; các cơ quan nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, ở các phòng kế hoạch và phân tích với cương vị:

 • các chuyên gia, các nhà phân tích, các tư vấn viên;
 • chủ nhiệm các dự án và các phòng;
 • các doanh nhân và thành viên các nhóm kinh doanh.

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

Yêu cầu đối với thí sinh:
Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Văn bằng
Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình «Quản trị doanh nghiệp nhỏ» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âuо (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh.

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học

Giá đào tạo theo chương trình
Quản trị doanh nghiệp nhỏ

có khuyến mại

1190 USD
990 USD*
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3G
Quản trị doanh nghiệp nhỏ
990 USD 1200 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.