Năng lượng điện và kỹ thuật điện

Lĩnh vực hoạt động chuyên môn của cử nhân ngành «Năng lượng điện và kỹ thuật điện» bao gồm toàn bộ các phương tiện  kỹ thuật, các phương thức và các phương pháp hoạt động của con người để sản xuất, truyền tải, phân phối, biến đổi, sử dụng năng lượng điện, quản lý các luồng năng lượng, thiết kế và chế tạo các phần tử, các thiết bị và các hệ thống, thực hiện các quá trình này.

Cử nhân ngành «Năng lượng điện và kỹ thuật điện» được đào tạo để giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn sau:

  • tính toán và thiết kế các đối tượng kỹ thuật tương ứng với nhiệm vụ kỹ thuật với việc sử dụng các phương tiện tiêu chuẩn tự động hóa thiết kế
  • xây dựng tài liệu thiết kế và thi công kỹ thuật, soạn lập các công đoạn tính toán-thiết kế
  • tiến hành xây dựng luận chứng kinh tế-kỹ thuật sơ bộ cho các tính toán thiết kế
  • tổ chức các vị trí làm việc, trang bị kỹ thuật cho các vị trí làm việc, bố trí thiết bị công nghệ
  • lập tài liệu kỹ thuật (lộ trình các công việc, hướng dẫn, kế hoạch, dự toán, đặt hàng vật tư, thiết bị)
  • thực hiện các công việc về tiêu chuẩn hóa và chuẩn bị cho cấp chứng chỉ các phương tiện kỹ thuật, các hệ thống, các quá trình, thiết bị và vật tư
  • mô phỏng toán học các quá trình và các đối tượng trên cơ sở các gói tiêu chuẩn các trình ứng dụng tự động hóa thiết kế và nghiên cứu
  • tiến hành thực nghiệm theo phương pháp luận đã cho, lập thuyết minh các nghiên cứu được tiến hành và phân tích các kết quả
  • lắp đặt, hiệu chỉnh và thử nghiệm các thiết bị năng lượng điện và kỹ thuật điện

Hiện nay, theo ý kiến của Tổng thống, ở Nga đang thực hiện các công việc quy mô về tiết kiệm năng lượng, để thực hiện thành công đòi hỏi phải có các chuyên gia, có các kiến thức và các kỹ năng trong lĩnh vực năng lượng điện.

Học phí
Năng lượng điện và kỹ thuật điện
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

Thời hạn đào tạo:
4,5 năm.

Yêu cầu đối với thí sinh:

Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học toàn phần (12 lớp) hay bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Văn bằng

Sau khi kết thúc khóa đào tạo theo chương trình «Năng lượng điện và kỹ thuật điện » và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bạn sẽ nhận được Diplom cử nhân mẫu quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục Diplom theo chuẩn châu Âuо (Diploma Supplement), bằng tiếng Anh.

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Từ xa + kỳ thi chính quy tại Nga Chính quy tại Nga
42 000 000 VND 105 900 000 VND
147 000 000 VND
147 000 000 VND

Giá tiền tính cho 1 năm học.

Giá đào tạo theo chương trình
Năng lượng điện và kỹ thuật điện

có khuyến mại

1490 USD
1190 USD*
* Giá tiền tính cho 1 năm học.
Giáo dục đổi mới với 3GNăng lượng điện và kỹ thuật điện
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.