Năng lượng nhiệt và kỹ thuật nhiệt

Các đối tượng hoạt động chuyên môn của các cử nhân theo ngành học «Năng lượng nhiệt và kỹ thuật nhiệt» là các quá trình công nghệ và sản xuất, các hệ thống tự động và tự động hóa, các phương tiện trang bị công nghệ tự động hóa, kiểm tra, chẩn đoán sản xuất chính và các sản xuất phụ, đảm bảo toán học, phần mềm, đảm bảo thông tin và đảm bảo kỹ thuật, cũng như các phương pháp, giải pháp và các phương tiện thiết kế, chế tạo, hiệu chỉnh, thử nghiệm sản xuất và nghiên cứu khoa học trong các ngành kinh tế quốc dân khác nhau.

Cử nhân ngành «Năng lượng nhiệt và kỹ thuật nhiệt» được đào tạo để giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn sau:
  • Hoạt động sản xuất-công nghệ (các trung tâm nhiệt điện, các bộ phận năng lượng của các xí nghiệp các ngành công nghiệp khác nhau)
  • Hoạt động tính toán-thiết kế (phòng thiết kế, các viện thiết kế và các công ty)
  • Hoạt động nghiên cứu khoa học (các trường đại học, các viện nghiên cứu khoa học, các liên hiệp khoa học sản xuất, các phòng thí nghiệm)
  • Hoạt động khai thác sử dụng (các hệ thống và mạng nhiệt, nước, khí);
  • Hoạt động tổ chức-quản lý (trong ngành bất kỳ)

Tiến bộ khoa học-kỹ thuật không thể thiếu sự phát triển năng lượng nhiệt, điện khí hóa. Các nhu cầu trong các lĩnh vực này tăng lên hàng năm. Thậm trí vào những thời khó khăn nhất trong nền kinh tế của bất kỳ nước nào năng lượng nhiệt vẫn là ngành chính và cơ sở, làm cho các chuyên gia trong lĩnh vực này luôn được đòi hỏi trên thị trường lao động.

Chuyên ngành:

Thời gian học: 4,5 năm.

Các yêu cầu đối với thí sinh

Chứng chỉ tốt nghiệp phổ thông toàn phần (12 lớp) hay bằng trung học chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Diplom

Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình «Năng lượng nhiệt và kỹ thuật nhiệt» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp Bạn sẽ nhận được diplom cử nhân chuẩn quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu(Diploma Supplement).

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Đào tạo từ xa
1190 USD
1500 USD

Giá tính cho 1 học kỳ (semester).

Giá đào tạo theo chương trình
Năng lượng nhiệt và kỹ thuật nhiệt

có khuyến mại

12 000 000 đồng
9 900 000 đồng*
* giá đào tạo cho 1 học kỳ (semester) học theo hệ đào tạo từ xa
Học phí
Năng lượng nhiệt và kỹ thuật nhiệt
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.