An toàn kỹ thuật công nghệ

Các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của cử nhân ngành «An toàn kỹ nghệ» là: đảm bảo an toàn con người trong thế giới hiện đại, thiết lập môi trường kỹ nghệ thuận tiện cho tính mạng và hoạt động của con người, giảm thiểu tác động kỹ nghệ đến môi trường thiên nhiên, bảo toàn tính mạng và sức khỏe con người nhờ ứng dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại, các phương pháp kiểm tra và dự báo.

Cử nhân ngành «An toàn kỹ nghệ» được đào tạo để giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn sau:
  • Kiểm tra việc tuân thủ các văn bản pháp lý về an toàn lao động cho các nhân viên xí nghiệp
  • Hoàn thiện việc phòng ngừa về cảnh báo tai nạn sản xuất, các bệnh nghề nghiệp và sản xuất và cải thiện các điều kiện lao động
  • Lập kế hoạch cho việc phòng ngừa hỏa hoạn trong xí nghiệp;
  • Phân tích tình trạng an toàn chống cháy các đối tượng, các quá trình công nghệ, thiết bị công nghệ, sản phẩm và các tài nguyên vật tư –kỹ thuật của xí nghiệp
  • Xây dựng các giải pháp, nhằm củng cố bảo vệ chống cháy và cảnh báo hỏa hoạn
  • Thực hiện hoạt động nghiên cứu, thiết kế, tổ chức-quản lý, công nghệ-sản xuất trong lĩnh vực các hệ thống bảo vệ con người và địa bàn, đảm bảo ổn định các đối tượng kinh tế trong các tình huống khẩn cấp và giải quyết các thảm họa kỹ thuật và các tai biến tự phát, cũng như các phương pháp và các phương tiện bảo vệ con người, các đối tượng kinh tế và môi trường sống khỏi các mối nguy hiểm và tác động xấu hậu quả các trình trạng khẩn cấp
  • Kiểm tra việc tuân thủ trong xí nghiệp pháp luật sinh thái hiện hành, các hướng dẫn, các tiêu chuẩn và chuẩn mực về an toàn môi trường xung quanh

Chuyên ngành này luôn cấp thiết: kể cả khi kinh tế tăng trưởng, cả trong điều kiện khủng hoảng kinh tế. Để đào tạo các chuyên gia trên được xây dựng chương trình, tính đến việc nghiên cứu điện tử hiện đại, phần mềm các công nghệ bảo tồn thiên nhiên, sinh thái công nghiệp, các hệ thống quan trắc, các vấn đề liên quan tới quản trị sinh thái, thẩm định và pháp luật.

Các chuyên ngành:

Thời gian học: 4,5 năm.

Các yêu cầu đối với thí sinh

Chứng chỉ tốt nghiệp phổ thông toàn phần (12 lớp) hay bằng trung học chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Diplom

Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình «Năng lượng nhiệt và kỹ thuật nhiệt» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp Bạn sẽ nhận được diplom cử nhân chuẩn quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu(Diploma Supplement).

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Đào tạo từ xa
1190 USD
1500 USD

Giá tính cho 1 học kỳ (semester).

Giá đào tạo theo chương trình
An toàn kỹ thuật công nghệ

có khuyến mại

12 000 000 đồng
9 900 000 đồng*
* giá đào tạo cho 1 học kỳ (semester) học theo hệ đào tạo từ xa
Học phí
An toàn kỹ thuật công nghệ
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.