Điều khiển trong các hệ thống kỹ thuật

Các đối tượng hoạt động chuyên môn của các cử nhân ngành «Điều khiển trong các hệ thống kỹ thuật» là: các hệ thống tự động hóa, điều khiển, kiển tra; các hệ thống chẩn đoán kỹ thuật và đảm bảo thông tin; các phương pháp và các phương tiện thiết kế các hệ thống kỹ thuật tự động hóa, mô phỏng, nghiên cứu thực nghiệm, đưa các hệ thống tự động hóa vào khai thác sử dụng tại các đối tượng hiện hành và bảo dưỡng kỹ thuật chúng.

Cử nhân ngành «Điều khiển trong các hệ thống kỹ thuật» được đào tạo để giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn sau:
  • Tham gia vào việc chuẩn bị luận chứng kinh tế-kỹ thuật của các dự án, xây dựng các hệ thống và các phương tiện tự động hóa và điều khiển
  • Chuẩn bị công nghệ cho sản xuất các phương tiện kỹ thuật và các sản phẩm phần mềm các hệ thống tự động hóa và điều khiển
  • Chế tạo, hiệu chỉnh và đưa vào khai thác sử dụng các hệ thống và phương tiện tự động hóa và điều khiển
  • Tham gia vào các công việc tổ chức và tiến hành các thử nghiệm tại các đối tượng hiện hành theo phương pháp luận đã cho
  • Xây dựng tài liệu tổ chức-kỹ thuật (lộ trình các công việc, các hướng dẫn, các kế hoạch, các dự toán) và báo cáo quy định theo các hình thức được phê chuẩn
  • Thực hiện các công việc về cấp chứng chỉ các phương tiện kỹ thuật, các hệ thống, các quá trình, thiết bị và vật liệu
  • Kiểm tra, hiệu chuẩn, điều chỉnh, đánh giá trạng thái của thiết bị và hiệu chỉnh các phương tiện kỹ thuật và các hệ thống phần mềm tự động hóa và điều khiển trên đối tượng hiện hành
  • Tham gia vào việc ghép nối các hệ thống phần cứng-phần mềm tự động hóa và điều khiển với đối tượng, vào việc tiến hành các thử nghiệm và đưa vào khai thác sử dụng các mẫu thiết bị thử nghiệm và các hệ thống phần mềm tự động hóa và điều khiển tại đối tượng hiện hành

Trong giai đoạn hiện đại phát triển của xã hội đang diễn ra việc tự động hóa, hiện đại hóa, máy tính hóa các hệ thống kỹ thuật trong công nghiệp, y tế, nông nghiệp, lĩnh vực giao thông. Chính vì vậy ngành đào tạo cử nhân «Điều khiển trong các hệ thống kỹ thuật» sẽ là cấp thiết nhất và có triển vọng trong những năm tới.

Các chuyên ngành:

Thời gian học: 4,5 năm.

Các yêu cầu đối với thí sinh

Chứng chỉ tốt nghiệp phổ thông toàn phần (12 lớp) hay bằng trung học chuyên nghiệp (trung cấp hay cao đẳng).

Diplom

Sau khi kết thúc khóa học theo chương trình «Năng lượng nhiệt và kỹ thuật nhiệt» và bảo vệ đồ án tốt nghiệp Bạn sẽ nhận được diplom cử nhân chuẩn quốc gia Liên bang Nga, cũng như phụ lục diplom chuẩn châu Âu(Diploma Supplement).

Bạn hãy chọn loại hình đào tạo:

Đào tạo từ xa
1190 USD
1500 USD

Giá tính cho 1 học kỳ (semester).

Giá đào tạo theo chương trình
Điều khiển trong các hệ thống kỹ thuật

có khuyến mại

12 000 000 đồng
9 900 000 đồng*
* giá đào tạo cho 1 học kỳ (semester) học theo hệ đào tạo từ xa
Học phí
Điều khiển trong các hệ thống kỹ thuật
1190 USD 1500 USD
máy tính bảng dùng hệ điều
hành Google Android 4.0
* — Chương trình này có hiệu lực trước ngày 15 tháng 11, giá tiền tính cho 1 năm học.

MTI không tuyển thêm sinh viên các ngành học hệ Cử nhân.
Hãy tìm hiểu những ngành học khác mà trường đang tuyển.