Khoa kỹ thuật và công nghệ hiện đại

Chủ nhiệm khoa — Prokhorova Еkaterina Evgenyevna, TS KT, GS

Khoa đào tạo những người lãnh đạo các phòng sản xuất và thông tin, các kỹ sư, các nhà công nghệ, các lập trình viên và các chuyên gia lành nghề khác trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ

Loại hình, ngành và chuyên ngành đào tạo cử nhân: