Bộ môn xây dựng

Chủ nhiệm bộ môn:
Kaplin Vitali Leonidovich, TS, PGS

Bộ môn đào tạo các cử nhân theo các chuyên ngành “Thiết kế nhà và công trình” và “Khai thác kỹ thuật và tái cấu trúc nhà và công trình”. Các học viên tốt nghiệp của chúng tôi sẽ làm việc tại các công trường xây dựng khác nhau với cương vị kỹ sư, nhà quản trị các dự án xây dựng, các kiến trúc sư, lãnh đạo các phòng về khai thác nhà.

Bộ môn Xây dựng đảm bảo quá trình học tập theo các môn học sau:

 • Công nghệ vật liệu kết cấu;
 • Kiến trúc;
 • Công nghệ xây nhà;
 • Kết cầu kim loại;
 • Kết cấu bê tông cốt sắt và kết cấu đá;
 • Kết cấu từ gỗ và chất dẻo;
 • Khảo sát và thử nghiệm nhà và công trình;
 • Công nghệ xây nhà;
 • Nền và móng;
 • Design môi trường kiến trúc.

Hoạt động của các giảng viên và sinh viên trong khuôn khổ bộ môn bao gồm các hướng như:

 • Tái kết cấu nhà và công trình;
 • Công nghệ các quá trình xây dựng;
 • Kiến trúc nhà dân sự và công nghiệp;
 • Máy xây dựng;
 • Cung cấp nhiệt-gaz, cung cấp nước và thông gió;
 • Xây dựng tài liệu thiết kế-dự toán cho các công trình xây dựng thiết kế;
 • Khảo sát tình trạng kỹ thuật của các đối tượng bất động sản;
 • Đánh giá các đối tượng bất động sản;
 • Xây dựng các dự án tổ chức xây dựng các đối tượng bất động sản.