Bộ môn năng lượng

Chủ nhiệm bộ môn:
Zaitsev Evgeni Ivanovich, TSKH, GS

Các hướng hoạt động chinhas của bộ môn năng lượng là:

  • Nâng cao hiệu quả và tinh kinh tế hoạt động của thiết bị năng lượng;
  • Trang bị điện và các thiết bị kỹ thuật điện;
  • Tiết kiệm các tài nguyên nhiên liệu-năng lượng.

Hoạt động khoa học của các giảng viên và các sinh viên của bộ môn được tiến hành trong lĩnh vực tối ưu hóa đảm bảo năng lượng, hoạt động cho các hệ thống nguồn điện và các mạng điện, sử dụng các tài nguyên năng lượng thứ cấp và tìm kiếm các nguồn năng lượng không truyền thống.

Các sinh viên sẽ lĩnh hội được các kỹ xảo và kỹ năng thực tế trong rất nhiều bài thí nghiệm về năng lượng điện, cung cấp điện, hoạt động của các thiết bị kỹ thuật điện,v.v.

Năng lượng điện

Năng lượng nhiệt