Bộ môn tin học và tự động hóa

Chủ nhiệm bộ môn: Dolin Georgi Arkadyevich

Bộ môn tin học và tự động hóa đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực phần mềm, các hệ thống máy tính và thông tin viễn thông. Các học viên tốt nghiệp sẽ làm giám đốc công nghệ thông tin, nhà quản trị các dự án, các chuyên gia trong lĩnh vực thông tin viễn thông, các nhà quản trị, các lập trình viên và các lãnh đạo kỹ thuật các trung tâm truyền thông.

Trong các kế hoạch học tập của bộ môn được chú ý nhiều đến đào tạo toán học cơ bản, nắm vững các vấn đề lý thuyết và ứng dụng của lập trình trên các ngôn ngữ khác nhau, đồ họa máy tính, các hệ điều hành, các phương pháp và các phương tiện bảo vệ thông tin máy tính, lưu cất các dữ liệu trong các hệ phân bố.

Сác sinh viên được đào tạo để giải quyết các nhiệm vụ:

  • Làm việc hiệu quả với hệ thống quản trị dữ liệu (SQL, Oracle, v.v.);
  • Xây dựng phần mềm sử dụng các ngôn ngũ khác nhau (Assembler, C/C++, C# , Java);
  • Thiết kế các ứng dụng-web phức tạp trên cơ sở các công nghệ J2EE và .NET;
  • Thiết kế phần mềm trên cơ sở các công nghệ và phương tiện hiện đại (UML, Rational Rose, ERwin, BPwin), kể cả các kiến trúc định hướng-dịch vụ (SOA);
  • Thiết kế và giám sát phần mềm hệ thống;
  • Xây dựng các mạng máy tính, lập trình các ứng dụng mạng;
  • Bảo vệ thông tin trong các mạng nội bộ và các ứng dụng-web;
  • Quản trị các dự án phần mềm;
  • Tự động hóa các quá trình sản xuất và quản lý trong các tổ chức;
  • Xử lý đồng bộ thông tin kinh tế-tài chính.

Bởi vì các công nghệ của công nghiệp IT phát triển với tốc độ rất nhanh, bộ môn tin học và tự động hóa hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất phần mềm lớn nhất, cho phép thường xuyên hiện đại hóa các chương trình học tập và trang bị kỹ thuật của bộ môn.

Nhiều môn học của bộ môn đưa ra việc hoàn thiện các kỹ xảo và kỹ năng trong các phòng thí nghiệm ảo trong hệ thống đào tạo từ xa của MTI. Bộ môn được trang bị lớp học máy tính và hàng chục các servers. Các sinh viên được đảm bảo truy cập vào Cổng điện tử giáo dục mở của MTI, và thư viện điện tử của trường. MTI có rất nhiều các phần thưởng cho các thiết kế riêng trong lĩnh vực xúc tiến các công nghệ từ xa trong đào tạo và trong sản xuất.

Ngành và chuyên ngành:

Cử nhân