Bộ môn khoa học –tự nhiên

Chủ nhiệm bộ môn:
Bubnova Klara Nikolaevna, TS TL, PGS