Moscow Business School

Moscow Business School — một trong những trung tâm giáo dục đào tạo hàng đầu của Nga, đào tạo các cán bộ cho các công ty, chiếm vị trí hàng đầu trên các thị trường Nga và Phương Tây. Nhóm Moscow Business School bao gồm các nhà quản lý, quản trị, huấn luyện viên và thực hành lành nghề, khi tiếp xúc với họ trong khi học các học viên sẽ không chỉ nhận được các kiến thức và các ý tưởng mới, mà còn sự khích lệ thực thi chúng trên thực tế.

Học tại Moscow Business School, bạn sẽ nhận được những kiến thức và kỹ năng hiện đại nhất trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý, cách tiếp cận cá nhân, chất lượng dịch vụ cao trong thời gian học, bằng cấp và chứng chỉ cấp quốc tế có uy tín, cũng như các quan hệ bổ ích và thú vị mới để trao đổi kinh nghiệm và thiết lập đối tác. Học tại MBS sẽ giúp bạn cấu trúc lai kinh nghiệm công tác đã có được và hình thành các kỹ năng tiếp cận hệ thống giải các bài toán kinh doanh thực tế, thúc đẩy phát triển nghề nghiệp chuyên môn và công danh của bạn.

        


Địa lý của Moscow Business School

Các chi nhánh của Moscow Business School hoạt động ở các thành phố của tất cả các khu vực lớn nhất của Nga, tại các nước SNG, cũng như tại Anh, Đức, Cộng hòa Séc và Mỹ. Chúng tôi đang phát triển mạng lưới các đại diện của chúng tôi trên thế giới, để tại chỗ theo sát được thông tin cấp bách và các xu hướng mới trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh và giáo dục đào tạo tại các khu vực của Nga và các thủ đô thực dụng của thế giới. Khi phân tích các dữ liệu này, chúng tôi đang hoàn thiện và đổi mới không chỉ các chương trình học tập, mà còn các dịch vụ giáo dục đào tạo, luôn luôn duy trì chất lượng của chúng ở mức cao nhất.

Bạn luôn luôn có thể tới chi nhánh bất kỳ gần chỗ bạn ở nhất để được các chuyên gia của chúng tôi phụ đạo chuyên môn, trợ giúp linh hoạt trong học tập và các tài liệu học tập cần thiết, cũng như tham gia vào các hoạt động được tiến hành tại cơ sở của các đại diện khu vực của chúng tôi.

        

Moscow Business School và các số liệu

  • Khu giảng đường mới của chúng tôi nằm tại trung tâm Mat-xcơ-va, chiếm diện tích 3500 m2 và được trang bị các thiết bị học tập hiên đại nhất.
  • Hơn 100 các huấn luyện viên, các chuyên viên, các tư vấn viên và top-managers, nổi tiếng ở Nga và nước ngoài bởi các công trình trong các lĩnh vực hoạt động của mình, được thu hút để xây dựng các chương trình học tập và giảng dạy tại Moscow Business School.
  • Việc lựa chọn trong số 15 chương trình dài hạn đào tạo kinh doanh, từ đào tạo hai năm toàn phần cho bậc học MBA tới khóa học cấp tốc theo chương trình rút ngắn.
  • Hàng tháng được tiến hành hơn 100 seminars bao hàm 100% các đề tài của tất cả các nhu cầu của doanh nghiệp Nga trong khuôn khổ các chương trình đào tạo chuyên nghiệp ngắn hạn.
  • Để đào tạo ngay tại công ty đã xây dựng hơn 200 seminars và trainings theo 10 ngành học.
  • Hàng tháng được tiến hành hơn 100 video-seminars, tham dự vào được từ điểm bất kỳ trên thế giới.