Các dịch vụ tư vấn

Hiện nay nhiều công ty đang gặp rắc rối trong việc đảm bảo cho hoạt động của mình do tình hình cung cấp tài chính cho kinh doanh xấu đi, không đủ thanh khoản, các giao dịch không thanh toán được trong các chuỗi giao hàng tăng lên. Đứng trước ban lãnh đạo của một số doanh nghiệp được đặt ra nhiệm vụ duy trì kinh doanh.

Moscow Business School đưa ra kinh nghiệm, các kiến thức và kỹ năng chuyên môn của các chuyên gia và các nhà tư vấn đầu ngành để xấy dựng chương trình đào tạo các giải pháp chống khủng hoảng và ra các quyết định tối ưu, cho phép giữ được khả năng của doanh nghiệp trong tình huốn khủng hoảng và tích lũy tiềm năng cho tăng trưởng và phát triển sau này.

Việc tư vấn cá nhân có thể được thực hiện trên cơ sở đặt hàng thường xuyên, hay dưới dạng tư vấn nhanh một lần.

Express-consulting - là các dự án ngắn hạn với thời hạn không quá 20 ngày làm việc với mục đích là đánh giá hiệu quả và trong thời gian rút ngắn tình hình của công việc trong các bộ phận bất kỳ của hệ thống quản trị doanh nghiệp, từ chiến lược đến kiểm kê quản lý, phát hiện các vùng rủi ro và giải quyết nhanh chóng cùng với nhóm dự án của bên đặt hàng các nhiệm vụ nghiêm trọng nhất.

Thông tin chi tiết hơn về các dịch vụ tư vấn bạn có thể xem tại website chính thức www.mbs-seminar.ru/consult/