Webinars (web-seminars)

Từ thời điểm thành lập Moscow Business School đã định hướng cho xây dựng và ứng dụng các công nghệ đổi mới trong quá trình giáo dục đào tạo và chiếm vị trí hàng đầu trong lĩnh vực này. Web-seminars – một trong những công cụ hiện đại nhất để tổ chức đào tạo-online và giao tiếp kinh doanh trong chế độ thời gian thực. Tham gia vào Web-seminars có thể không phụ thuộc vào việc, hiện bạn đang ở đâu, mà chỉ cần truy cập vào mạng Internet.

Moscow Business School tổ chức các Webinars về các chuyên đề phổ biến nhất trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau và phát triển cá nhân. Các giảng viên và các huấn luyện viên dẫn dắt Web-seminars là những chuyên gia nổi tiếng, các nhà tư vấn hàng đầu, các chuyên gia và các top-managers đến từ các công ty lớn nhất của Nga và nước ngoài.

Tham gia vào các Web-seminars miễn phí, có thể đăng ký trực tiếp trong thời khóa biểu, ngay dưới phần nội dung hay viết về hộp thư điện tử mbs-webinar@mbschool.ru