MTI đã tham gia vào "Hội chợ quốc tế về giáo dục"

16.02.2016

13 tháng 2 trường đại học công nghệ Moscow đã tham gia "Hội chợ quốc tế về giáo dục", quy tụ khoảng 100 trường học từ 25 quốc gia trên thế giới.

Các trường trung học chuyên nghiệp và các trường đại học được công nhận, các tổ chức và hiệp hội quốc gia và quốc tế, các đại sứ quán, các trường trung học tư nhân, trung tâm ngoại ngữ, các cơ quan đào tạo và việc làm ở nước ngoài và các trung tâm giáo dục từ xa từ Nga, Áo, Anh, Đức, Lít-va, Mỹ, Phần Lan và Pháp đã được giới thiệu trong buổi triển lãm

Cuối tuần qua, khoảng 3 000 người đã tham gia hội chợ. Họ làm quen với các chương trình giáo dục –kinh doanh đại học, đã chọn các khóa học ngoại ngữ, cũng như tìm hiểu thêm về các cơ hội giáo dục tại Hoa Kỳ, Đức và Lít-va.

Các chuyên gia MTI đã nói với các vị khách những hoạt động của các chuyên ngành kỹ thuật mà có sẵn trong trường, và các lợi ích của giáo dục từ xa.