Những gương mặt đầu tiên của MTI có trong bảng xếp hạng các nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất của Nga

18.03.2016

Theo chỉ mục trích dẫn khoa học của Nga hình thành hai hạng: top 100 các nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất, và top 100 theo chỉ số Hirsch, đánh dấu các nhà nghiên cứu hiệu quả nhất. Trong dữ lieu của Chỉ mục trích dẫn khoa học của Nga có có hơn 22 triệu ấn phẩm và hơn 750 nghìn tác giả từ các trường đại học, các tổ chức của Viện khoa học Nga, các viện nghiên cứu và các tổ chức khác.

Trong số 100 nhà khoa học Nga được trích dẫn nhất có 4 nhân viên của trường Đại học Công nghệ Moscow:

  • Hiệu trưởng MTI, giáo sư G.G. Bubnov (vị trí thứ 44 ở hạng mục «Tin học»)
  • Hiệu phó thứ nhất của MTI E.V.Pluzhnik (vị trí thứ 84 ở hạng mục «Tự động hóa. Kỹ thuật tính toán»)
  • Hiệu phó nghiên cứu của MTI, giáo sư E.V. Nikulchev (vị trí thứ 24 ở hạng mục «Điều khiển học»)
  • Phó Chủ tịch thứ nhất của MTI, giáo sư V.I. Soldatkin (vị trí thứ 41 ở hạng mục «Giáo dục»)

Chúng tôi rất tự hào về những kết quả đạt được và dự định trong tương lai sẽ tăng số lượng các nhà khoa học của trường MTI trong bảng xếp hạng!