Điều kiện đăng ký (thỏa thuận sử dụng)

1. Tôi (khách hàng), từ thời điểm này đồng ý cho phép sử dụng các thông tin cá nhân mà tôi đã cung cấp khi nhập học theo chương trình của cơ sở giáo dục ngoài công lập đại học công nghệ Mát-xcơ-va, địa chỉ: 117292, TP Mát-xcơ-va, đường Kedrova, nhà số 8, tòa 2.

(sau này gọi tắt là – Trường)

2. Tôi xác nhận rằng, số điện thoại di động mà tôi cung cấp là số điện thoại riêng của tôi, do tôi tự lựa chọn nhà cung cấp mạng di động và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước những hậu quả từ số điện thoại này của tôi gây ra nhưng lại được sở hữu bởi một người khác.

3. Trong khuôn khổ của thỏa thuận này về “Thông tin cá nhân” được hiểu rằng: Các thông tin cá nhân mà khách hàng viết về bản thân hoàn toàn là do khách hàng tự mình thuật lại theo mẫu kê khai nhập học trên web site của trường mti.edu.vn (cụ thể: họ, tên, tên đệm (nếu có), năm sinh, trình độ học vấn của khách hàng, chương trình học đã chọn, nơi sống, số điện thoại di động, địa chỉ hòm thư điện tử ).

4. Khách hàng – là cá nhân trực tiếp hoàn thành mẫu kê khai nhập học tại web site của trường mti.edu.vn, và thể hiện mong muốn được sử dụng các dịch vụ giáo dục của trường

5. Trường sẽ không kiểm tra tính xác thực của các thông tin cá nhân được cung cấp bởi khách hàng và không thực hiện giám sát tầm ảnh hưởng của các thông tin đó. Tuy nhiên xuất phát từ việc các thông tin mà khách hàng cung cấp khá là xác thực và đầy đủ theo các câu hỏi được liệt kê trong mẫu đăng ký (mẫu đăng ký nhập học), trường sẽ lưu giữ các thông tin cá nhân đó của khách hàng dưới dạng được phép tự cập nhật thay đổi.

6. Trường chỉ lựa chọn và lưu giữ các thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện tiếp nhận nhập học cho ứng viên tại trường và tổ chức các dịch vụ giáo dục (thực hiện theo thỏa thuận và hợp đồng với khách hàng).

7. Từ các thông tin được lựa chọn, cho phép trường có thể gửi qua hòm thư điện tử và số điện thoại di động tới khách hàng các thông tin dưới dạng điện tử và tin nhắn SMS (SMS – tiện ích) về việc thực hiện tiếp nhận học tại trường, tổ chức quá trình học tập, gửi các thông báo quan trọng tới khách hàng ví dụ như: sự thay đổi vị trí, điều kiện nhập học và chính sách đối với sinh viên của trường. Và cả những thông tin cần thiết để kịp thời thông báo khách hàng về những sự thay đổi trong các điều kiện, trong tổ chức giáo dục và quá trình tiếp nhận vào trường, thông báo tới khách hàng về các đợt ưu đãi, các sự kiện sắp diễn ra và các thông tin khác của trường, cũng như việc xác định nghĩa vụ của các bên trong giới hạn của thỏa thuận và hợp đồng với trường, liên hệ với khách hàng trong đó có gửi các thông báo, các thông tin liên quan tới các dịch vụ, cả các yêu cầu chỉnh sửa và gửi đơn của khách hàng.

8. Khi làm việc với các thông tin cá nhân của khách hàng, trường tuân thủ chặt chẽ luật LB Nga số 152-ФЗ từ ngày 27.07.2006 về “Thông tin cá nhân”.

9. Tôi xin báo trước rằng, bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể từ chối nhận các thông tin gửi từ các hòm thư điện tử gửi tới hòm thư: info@mti.edu.ru. Có thể từ chối nhận thông tin tới hòm thư điện tử bằng cách nhấn vào “Từ chối” dưới mỗi thư bất kỳ lúc nào.

10. Tôi xin báo trước rằng, vào bất kỳ thời điểm nào tôi cũng có thể từ chối nhận tin nhắn SMS tới số điện thoại di động mà tôi đã cung cấp hoặc gửi thư điện tử tới hòm thư: info@mti.edu.ru

11. Trường sử dụng các biện pháp cần thiết và trang bị công nghệ đủ để bảo mật thông tin của khách hàng khỏi những sự xâm nhập không phép hoặc đăng nhập ngẫu nhiên, hủy, thay đổi, khóa, sao chép, phát tán và cả các hành động không được phép khác từ đối tượng thứ ba.

12. Luật LB Nga được áp dụng theo sự đồng ý và quan hệ giữa Khách hàng và Trường liên quan trong quá trình thực hiện Thỏa thuận.

13. Với thỏa thuận này xác nhận rằng tôi đã hơn 18 tuổi và tôi tiếp nhận các điều kiện trong văn bản của thỏa thuận và tôi tự nguyện cho phép chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.

14. Thỏa thuận này duy trì mối quan hệ giữa khách hàng và trường, có hiệu lực trong suốt quá trình cung cấp các dịch vụ và đăng nhập của khách hàng vào chỉnh sửa thông tin các nhân trên web site của trường.

Tổ chức giáo dục ngoài công lập trường đại học công nghệ Mát-xcơ-va Địa chỉ: 117292, TP Mát-xcơ-va, đường Kedrova, nhà số 8, tòa 2.

Địa chỉ hòm thư: info@mti.edu.ru
Điện thoại: +7 (495) 648–62–26, 8 800 33 04

Lần cập nhật cuối cùng: 30.07.2014