Business-seminars tại MTI

Business seminars — một trong những sản phẩm của MTI. MTI của chúng tôi chiếm một trong những vị trí hàng đầu trên thị trường các chương trình đào tạo chuyên nghiệp ngắn hạn và có kinh nghiệm lâu năm trong việc xây dựng và tiến hành các cuộc hội thảo cấp bách, đáp ứng tất cả những nhu cầu của kinh doanh hiện đại.

Hàng tháng tại MTI ở Nga được tiến hành hơn 100 các cuộc hội thảo chính quy, bao hàm 100% tất cả các lĩnh vực chức năng và lĩnh vực ngành của giới kinh doanh Nga. Hơn 200 hội thảo và tập huấn được tiến hành ở chế độ tại công ty.

Các hội thảo được tổ chức bởi các chuyên gia và các nhà tư vấn đầu ngành, cũng như top-managers đến từ các các công ty thành đạt nhất của Nga và các nước châu Âu. Quá trình thiết kế các chương trình học tập và trực tiếp giảng dạy thu hút hơn 100 các nhà chuyên nghiệp – thực hành, kinh nghiệm khinh doanh hàng ngày của họ cho phép duy trì chất lượng cao nhất của các cuộc hội thảo được tổ chức, thường xuyên hiệu chỉnh nội dung của chúng tương ứng với các sự kiện hiện thời và các xu hướng cấp bách trong lĩnh vực kinh tế, luật và kinh doanh.

Web-seminars với các chuyên gia và các nhà tư vấn đầu ngành, được tiến hành theo thời gian thực với khả năng được ra các câu hỏi bất kỳ cho giảng viên, nhận được trả lời tức thì của giảng viên, cũng như trao đổi ý kiến và kinh nghiệm với các học viên khác.

Chương trình cho những người lãnh đạo

Мanagement

Маrketing

An toàn kinh doanh

Quảng cáo và PR

Nhân sự

IT Công nghệ Internet

Sản xuất và chất lượng

Pháp luật

Tài chính. Kinh tế. Controlling

Logistics hoạt động kinh tế đối ngoại

Bán hàng

Hiệu quả cá nhân

Chương trình lĩnh vực ngành

HoReCa

Y tế, thẩm mý, sức khỏe

Kinh doanh bán lẻ (Retail)