Những tin chính về cơ quan giáo dục

Tên gọi đầy đủ của cơ quan giáo dục:

Cơ quan giáo dục đại học ngoài công lập Đại học công nghệ Moscow (Moscow Technological Institute)

Tên viết tắt của cơ quan giáo dục:

НОУ ВО МосТех

Tên tiếng nước ngoài của cơ quan giáo dục:

Tên gọi đầy đủ của MTI trong tiếng anh: Moscow Technological Institute
Tên viết tắt của MTI trong tiếng anh: MTI

Tên gọi đầy đủ của MTI trong tiếng pháp: Moscovite institut technologique
Tên viết tắt của MTI trong tiếng pháp: MIT

Ngày thành lập:

Ngày 2 tháng 10 năm 1997 Trường đại học công nghệ thế giới (sau này - Cơ quan giáo dục đại học chuyên nghiệp ngoài công lập đại học công nghệ Moscow WTU, ngày nay là Cơ quan giáo dục đại học ngoài công lập Đại học công nghệ Moscow nhận được giấy chứng nhận đăng ký pháp lý trên lãnh thổ Liên bang Nga từ Viện đăng kiểm Mat-xcơ-va thuộc chính phủ Mat-xcơ-va.

Ngày 26 tháng 3 năm 1999 Trường đại học công nghệ thế giới (sau này- Cơ quan giáo dục đại học chuyên nghiệp ngoài công lập đại học công nghệ Moscow WTU, ngày nay là Cơ quan giáo dục đại học ngoài công lập Đại học công nghệ Moscow nhận được giấy phép hoạt động giáo dục của Bộ giáo dục Liên bang Nga, và vào tháng 8 năm 2000 - của kiểm định nhà nước

Ngày 09 tháng 06 năm 2014 Cơ quan giáo dục đại học chuyên nghiệp ngoài công lập đại học công nghệ Moscow WTU được đổi tên thành Cơ quan giáo dục đại học ngoài công lập Đại học công nghệ Moscow

Các nhà sáng lập:

Tổ chức Liên Hợp Quốc về giáo dục, khoa học và văn hóa(UNESCO), Cộng hòa Pháp, 73552, TP Paris 07SP, Đường Fontenoy, số 7 (7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France); Công ty Cổ phần kín "Giáo dục kinh doanh hiện đại", Liên bang Nga, 119334, thành phố Moscow, đại lộ Lê Nin, 38A;

Công ty Cổ phần kín "Sitibilding", Liên bang Nga, 119334, thành phố Moscow, đại lộ Lê Nin, 38A;

Công ty Trách nhiệm hữu hạn "Tập đoàn phát triển giáo dục”, Liên bang Nga, 119334, thành phố Moscow, đại lộ Lê Nin, 38A

Số và ngày cấp giấy phép tiến hành các hoạt động giáo dục với việc chỉ rõ thời hạn kết thúc hiệu lực của giấy phép:

Giấy phép: series 90Л01 số 0008013, số đăng ký 1042 từ 30.06.2014

Thời hạn hiệu lực: vô thời hạn

Files (pdf): Giấy phép, Phụ lục số 1.3, Phụ lục số 2.1.

Số và ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định nhà nước với việc chỉ rõ thời hạn kết thúc hiệu lực của giấy phép:

Giấy chứng nhận: series 90A 01 số 0001111, số đăng ký 1042 từ 08.07.2014.

Hiệu lực đến 31.05.2019

Files (pdf): Giấy chứng nhận, Phụ lục số 1, Phụ lục số 1 (tiếp theo), Phụ lục số 2, Phụ lục số 3.

Trang web chính thức:

Địa chỉ: WWW- trang chủ: http://www.mti.edu.ru

Vị trí, chế độ và thời gian:

Liên bang Nga, 117292, thành phố Moscow, đường Kedrov, nhà số 8, khối 2

Liên bang Nga, 119334, thành phố Moscow, đại lộ Lê Nin, nhà số 38a

Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Sáu: 09.00 - 19.00

Chi nhánh MTI ở thành phố Orenburg

Đại lộ Pobedi, tòa nhà 75 г, thành phố Orenburg, 460018

Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Sáu: 09.00 - 19.00, thứ bảy: 9.00-14.00.